Singer Prijs 1991.

Marian Plug

Leden van het bestuur van de stichting, leden van de jury, veel dank voor deze prijs.

Dames en heren belangstellenden, dank voor uw komst.

Deze prijs heeft de bedoeling, zoals alle prijzen eigenlijk misschien stil te staan bij het werk van iemand of van meerdere mensen. Dat is goed voor het werk.

Ik wil iets zeggen over de woorden.

Het woord landschap probeer ik zelf zoveel mogelijk te vermijden. Mijn schilderijen zijn wel landschappen, water, bos, boom, dat is te zien, maar het woord landschap leidt maar af, het legt verhalende verbanden die ik niet wil, naar buiten, wèg van het schilderij.

Dit geldt ook voor het woord natuur vaak in verband met mijn werk genoemd.

En zeegezicht, bosgezicht, berglandschap, daar kan ik al helemaal niet tegen. Deze woorden belemmeren namelijk, omdat ze de neiging hebben het daarbij te laten, terwijl voor mij deze woorden juist het begin van het denken bij het schilderij zouden moeten zijn. Een begin dat leidt naar een gelijktijdigheid van uiteenlopende dingen. Dus niet naar harmonie, ook al ziet het er soms zo uit.

Ik wil juist de grootste verschillen binnen de orde van het schilderij: abstracte zaken (waarvan de inhoud alleen gedacht kan worden), beweging, licht.

Het kleinste dingetje in olieverf is de pigmentkorrel omgeven met olie, een wereld op zichzelf.

Toch is het kleinste voor het geheel van belang. Het is voelbaar in het geheel. Soms demp ik de lichtwerking, soms benadruk ik hem, met streken die licht doorlaten.

Het schilderij is voor mij een, zij het transparant, beeldhouwwerk.

Ik heb de indruk dat ik mèt kleur met licht werk.

Natuurlijk geldt dit voor alles. Je ziet immers die kleur die wordt doorgelaten, en die niet wordt tegengehouden.

Alleen werk ik er actief mee.

Gedachten komen dan op als evenwijdigheid, als stroom, bijvoorbeeld van informatie. Ook tijd – hoe tegenstrijdig dit ook lijkt bij een statisch iets als een schilderij.

Maar zo statisch is het niet dat ze klaar zijn als ze klaar zijn.

Ik blijf ermee bezig. Want iedere streek was voor mij nieuw en blijft in gedachten. De schilderijen blijven werken.

Ik ben erg blij met deze prijs.

Dank u wel.